Βιογραφικό
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ


ΟΝΟΜΑ :
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ :
ΜΠΑΖΔΑΝΗΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:
ΜΑΡΙΑ
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
8 – 3 - 1957
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :
ΑΘ. ΑΡΓΥΡΟΥ 27  Τ.Κ. 62124  ΣΕΡΡΕΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :
ΚΙΝΗΤΟ :
23210 51510
6944 627985
FAX :
e-mail :
  
 basdanis_athanasios@yahoo.gr

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
     Κατάγομαι από το Παραλίμνιο Σερρών που βρίσκεται στα όρια των επαρχιών Φυλλίδας και Σερρών και προέρχομαι από  αγροτική οικογένεια. Διαμένω μόνιμα στις Σέρρες με τη σύζυγο μου Αγγελική Ζαροπούλου, στρατιωτικό και έχουμε δύο παιδιά τον Αλέξανδρο, πτυχιούχο Γεωπονικής του Α.Π.Θ. και τη Μαρία μαθήτρια  Γ' Λυκείου.

ΣΠΟΥΔΕΣ:
1)     Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος
2)     Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης
3)     Πτυχίο από τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του  Α/ΤΕΙ  Σερρών

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:
Γερμανικά καλά  (Goethe Institut)
Αγγλικά  καλά

ΓΝΩΣΗ   Η/Υ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – Γ.Γ.Ε.Ε. – ΙΔΕΚΕ
Πιστοποιητικό δια βίου Εκπαίδευσης (Ν.3369/2005 αρθ.5)
«Τεχνολογίες Πληροφορικής – Επικοινωνιών»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
20 - 29/11-1993
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

‘’ Δημόσιο Μάνατζμεντ ‘’
20/3 - 2/4-1993
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

‘’Εκπαίδευση εκπαιδευτών ‘’
5/12 - 7/12-2003
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

‘’ Μουσικός Πολιτισμός και Τοπική Ανάπτυξη ‘’
25/4 – 27/4 - 2004
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

‘’ Η Συμβολή της Εκπαίδευσης στο σεβασμό της ανθρώπινης ζωής και τη φύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος ‘’
25/5 – 28/5 -2004
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

‘’ Επικοινωνία και προσωπική ποιότητα – ομαδική συνεργασία ‘’
18/6 - 19/6-2004
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

‘’ Πολίτης και ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών  
   από τη Δημόσια Διοίκηση ‘’
24/6 - 26/6-2004
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
‘’ Πολιτιστικός Τουρισμός και Ανάπτυξη ‘’
23/2 - 2005
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
‘’ Σύγχρονή Δημόσια Διοίκηση: Κατευθύνσεις και Προοπτικές ‘’
9/5 – 13/5 - 2005
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
‘’ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ‘’
5/9 – 9/9 - 2005
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
‘’ Ανίχνευση Εκπαιδευτικών Αναγκών στη Δημόσια Διοίκηση ‘’
31/10 – 2/11 - 2005
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πολιτιστική Στρατηγική  και Προοπτικές Χρηματοδότησης  από την Ε.Ε
21 - 22/5 - 1998
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
‘’ Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και οι γλώσσες 
   της ‘’
15/2 - 2005
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
‘’ Κοινωνία της Πληροφορίας ‘’
7/9 - 1994
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. 3η
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

‘’ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Παιδική Λογοτεχνία
20/9 - 1996

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. 3η
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

‘’ Αγωγή Ειρήνης μέσα από τη γλώσσα και την  
  ιστορία ‘’
9/5 - 2003

ΥΠΕΠΘ 5ο  ΓΡΑΦΕΙΟ  Π.Ε


‘’ Ολυμπιακή Εκεχειρία ‘’ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

      Με απoφάσεις του Υπουργού Παιδείας έχω αποσπασθεί στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤIΡΙΩΝ  (Παράρτημα Θεσ/νίκης)  υπεύθυνος για τους επτά (7) Νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
      Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας διορίστηκα αντιπρόεδρος του εφορευτικού συμβουλίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σερρών (2009).
      Από το 1982 είμαι διορισμένος στο Υ.Π.Ε.Π.Θ. και εργάζομαι ως εκπαιδευτικός.
     Το 1990 και για μια τριετία διετέλεσα Προϊστάμενος Εκπ/κών Θεμάτων και Σχολικών Μονάδων του Ν. Σερρών.
     Υπήρξα Εισηγητής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης  (Υπουργείο Εσωτερικών) – 2004.
     Έχω συμμετάσχει σε προγράμματα επιμόρφωσης, σεμινάρια και ημερίδες, σχετικά με το Δημόσιο Μάνατζμεντ, την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού , τη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση, την Επικοινωνία κ.ά.
     Είμαι μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών  ΣΕΚ  του ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών). Ως εκπαιδευτικός ΠΕ 70 (Πρωτ/θμιας Εκπ/σης) και  ΠΕ  18 (Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης), εργάζομαι σε διάφορα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε ομάδες ανέργων νέων, παλιννοστούντων μεταναστών, προσφύγων.
     Κατά το παρελθόν ασχολήθηκα με αγροτικές καλλιέργειες και με το εμπόριο στον τομέα του Αυτοκινήτου.

ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ  ΚΑΙ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΗ:

     Επί μία δεκαετία (1992 – 2003) ήμουν εκλεγμένος στη ΝΟΔΕ  Σερρών και συμμετείχα στη Διοικούσα Επιτροπή από διάφορες θέσεις, κυρίως όμως ως Υπεύθυνος Επικοινωνίας.
     Συμμετείχα σχεδόν σε όλα τα συνέδρια ως εκλέκτορας.
     Πρόεδρος της ΔΑΚΕ  Εκπ/κών επί σειρά ετών.
     Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. της ΔΟΕ  (1995 – 97).
     Από το 1980 έως το 1997 συμμετείχα ενεργά στο Συνδικαλιστικό κίνημα στις Πρωτοβάθμιες, Δευτεροβάθμιες και Τριτοβάθμιες (ΑΔΕΔΥ) οργανώσεις.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ :

27-1 - 2005
Αντινομάρχης Παιδείας Νεολαίας και Πολιτισμού ( Ορισμός 27-1-05)
11 –10- 1998
Νομαρχιακός Σύμβουλος για την τετραετία 1992 – 2002   Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών
20 –10 -2002
Νομαρχιακός Σύμβουλος για την τετραετία  2003 – 2006   Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών
19 – 3 - 2003
Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιχείρησης Πολιτισμού της Ν.Α Σερρών. ( Πρακτικό 6/2003 )
19 – 3 - 2003
Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών. ( Πρακτικό 6/2003 )
29/1 - 2004
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για τη Διοργάνωση του Β΄Διεθνούς  Επιστημονικού Συνεδρίου του Δήμου Σερρών (Απόφαση 29-1-04)

12 – 1 - 2007

Νομαρχιακός Σύμβουλος για την τετραετία 2007 – 2010   Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών

  Μέλος της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών και της επιτροπής διοίκησης και οικονομίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΔΡΑΣΗ :

     Από το 1980 έχω μια έντονη παρουσία στην κοινωνία των Σερρών λόγω της ενασχόλησής μου με το Συνδικαλιστικό Κίνημα.
     Είμαι σε συνεχή επαφή με ομάδες ανέργων νέων, παλιννοστούντων, προσφύγων, μεταναστών, αθίγγανων.
     Ως Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιχείρησης Πολιτισμού Σερρών (ΝΕΠΟΣ) επί μια τετραετία ήμουνα και είμαι σε διαρκή επαφή με όλους τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Νομού Σερρών και Θεσ/νίκης καθώς επίσης και με πολλούς Αθλητικούς Συλλόγους.
     Υπήρξα μέλος της 2ης  Οργανωτικής Επιτροπής για τη διοργάνωση του Β΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Δήμου Σερρών (Απόφαση 29-1-04).
     Ως Νομαρχιακός Σύμβουλος είμαι μέλος του Δ.Σ. του (Ν.Κ.Κ.Κ.) Νομαρχιακού Κέντρου Καταπολέμησης Κουνουπιών με ευρεία δράση στο Νομό Σερρών και στους γειτονικούς Νομούς.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
     Στα πλαίσια των καθηκόντων μου ως Προέδρου της  Νομαρχιακής Επιχείρησης Πολιτισμού και Νομαρχιακού Συμβούλου προώθησα τη σύνταξη ολοκληρωμένων προτάσεων και την αξιοποίηση Ερωπαικών  Προγραμμάτων τα οποία βρίσκονται στη φάση υλοποίησης (Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+  και  INTERREG  ΙΙΙ ).

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ  ΔΡΑΣΗ :

ΒΙΒΛΙΑ
1994
΄΄ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΄΄
2007
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1990
΄΄ Πολιτικά Δικαιώματα΄΄
1991
΄΄ Ανάπτυξη ΄΄
1991
΄΄ Ηγετικά Στελέχη ΄΄
1993
΄΄ Οικονομικός και Κοινωνικός Μετασχηματισμός και Νεολαία της    
   Υπαίθρου
1994
΄΄ Η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων΄’
1994
΄΄ Μάρκετιγκ στην Αρχαία Ελλάδα΄΄